Linjal – inte bara en rak bit mätdon

linjalEn linjal behöver inte se ut som den klassiska 30 centimeter långa plastbiten. En linjal kan även vara formad som en rektangel till exempel. Den kan också vara bredare än en vanlig linjal och ha fler olika längdenheter än de vanliga millimeter, centimeter och decimeter.

De linjaler som är formade som rektanglar är oftast inte en del stor bit utan de har gjorts såpass stora för ett syfte. Större linjaler kan ha flera olika stora hål i sig för att du lätt ska kunna rita en helt rund cirkel med hjälp av en linjal. En linjal för mindre barn kan ha olika djurformer istället för cirklar så att barnen lätt ska kunna måla en liten hund eller kanin till exempel.

En speciell linjal är EKG-linjalen. En EKG-linjal kan mäta EKG genom att den används för att mäta EKG-vågor på ett papper. Hos flera läkemedelsbolag kan du beställa en egen EKG-linjal gratis på internet. Hittar du ingen som skickar ut gratis EKG-linjaler kan du beställa hem dem från internet. Det är svårare att få tag i dem i affärer och därför kan internet vara ett bra alternativ om du vill ha en egen EKG-linjal.